Creashock

Creashock

De werknemer echt centraal

NieuwsPosted by Dirk De Boe Sat, January 21, 2017 12:49:04

Tijdens workshops, kom ik in heel wat organisaties en heb ik vrij snel een gevoel over de cultuur die er heerst. Bij een aantal bedrijven voel ik meteen dat het goed zit. Zowel medewerkers als leidinggevenden werken er samen naar één doel. Ze hebben een missie en een visie die leeft op de werkvloer. In andere organisaties is dat niet het geval en hoor je een verschil als je praat met leidinggevenden dan wel met andere medewerkers.
Leidinggevenden hoor je volgende uitspraken over hun medewerkers doen:

- Ze zitten te veel in hun comfortzone

- Ze nemen weinig initiatief buiten hun normale werk

- Als ze dan toch buiten de box mogen gaan, komt er meestal niets

Mensen op de werkvloer zeggen over hun leidinggevenden vaak:

- Ze luisteren niet naar ons

- Als je met een idee komt, is het altijd te duur

- Ze geven ons geen tijd om iets nieuws uit te werken

Je hebt in dergelijke organisaties vaak een wij/zij cultuur en het lijkt dat er onvoldoende communicatie is of dat de medewerkers elkaar niet begrijpen. Het probleem zit meestal niet in communicatie alleen. Het zit veel dieper.

De werknemer echt centraal

De werknemer wordt in dergelijke organisaties niet centraal gesteld. Als je aan bedrijfsleiders en H.R. Managers vraagt of ze de werknemers belangrijk vinden, dan zeggen ze allemaal ja. Als je hen echter zou vragen of ze hun medewerkers ‘echt’ centraal zetten, dan is het antwoord minder overtuigend. Ze vinden de medewerkers wel belangrijk. Er worden dan ook diverse initiatieven genomen om de motivatie te verbeteren. Jaarlijks is er een tevredenheidsanalyse waarin de mensen hun grieven mogen opperen. Daarna wordt er een verbeterteam opgestart dat met de input een aantal acties op touw zet. Daardoor verbetert het wel, echter bovenstaande uitspraken verdwijnen er niet mee. Je krijgt zo geen echte verandering. Als je wil dat alle werknemers als één team aan de toekomst werken, dan zal je de werknemers centraal moeten zetten. In alles wat je doet.

De transformatieklok

Hoe kan je dat aanpakken? Door een visie te ontwikkelen waarbij je op verschillende aspecten werkt:

- De werkmotivatie: waarom komen mensen werken?

- De werkinhoud: waaraan werken mensen?

- De werkvorm: op welke manier mogen mensen werken?

- De werktijd: wanneer gaan de mensen werken?

- De werkomgeving: in welke fysieke omstandigheden werken mensen?

- Het netwerk: met wie werken mensen?

- Het werkmateriaal: met wat werken mensen?

- De evaluatie: hoe wordt het werk van mensen beoordeeld?

Samen vormen deze acht veranderwijzers de transformatieklok van een onderneming. Als je de werknemer echt centraal wil zetten, zal je aan alle acht moeten werken.

Holistische aanpak

Vaak werken organisaties immers aan één van deze acht veranderwijzers. Het probleem dat je dan hebt, is dat je ook een van de andere veranderwijzers tegenkomt. Als je daar niets aan doet, dan kom je vast te zitten. Stel dat een organisatie wil dat haar medewerkers met meer ideeën komen (veranderwijzer: werkinhoud), dan zou het best kunnen dat ze geconfronteerd wordt met de werkmotivatie (hoe krijg je mensen zover dat ze hun ideeën gaan delen?), de werktijd (krijgen de mensen daar wel tijd voor?), de werkvorm (op welke manier ga je dit organiseren?) alsook met het werkmateriaal (hoe kunnen mensen hun ideeën gaan uitvoeren?). En wellicht zal ze dat soort werk ook anders moeten gaan evalueren of er het netwerk van de organisatie bij betrekken. Een organisatie zal dit enkel duurzaam kunnen doen als ze een plan heeft voor alle veranderwijzers. Dat betekent niet dat ze aan alle acht tegelijk moet werken. Het kan best zijn dat ze met een van de wijzers begint om daarna ook andere veranderwijzers aan te pakken. Of ze pakt alle acht wijzers toe in een klein deel van de organisatie. Een proeftuin waar ze van leert en die ze later kan uitbreiden.

De klant centraal?

Je zou kunnen zeggen: staat de klant dan nog wel centraal? Dat is toch de belangrijkste persoon voor een bedrijf? Het is door de klant dat de organisatie kan voortbestaan. Dat hoeft volgens bovenstaand model geen probleem te zijn. Als je de werknemers centraal zet, dan zal de klant via hen automatisch op de eerste plaats komen.

Meer weten?

In een volgende blog zal ik telkens een van de wijzers van de transformatieklok in detail uitwerken. Je kan de blog verder blijven volgen op http://blog.creashock.be/#home

Daarnaast ga ik over bovenstaande graag in gesprek. Contacteer me hiervoor graag op 0474/949448 of stuur een mail naar dirk.deboe@creashock.be


De transformatieklok is geïnspireerd door het curriculaire spinnenweb van Van den Akker (2003) uit het onderwijs.


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.