Creashock

Creashock

Een innovatiecultuur is geen doel op zich

NieuwsPosted by Dirk De Boe Sun, October 23, 2016 15:50:15

Ik kom vaak in organisaties waarbij men zich realiseert dat de bestaande cultuur niet helpt bij de veranderingen waarvoor men staat. De leiding zegt dan vaak: ‘onze medewerkers nemen te weinig initiatief en blijven vaak in hun comfortzone zitten’, terwijl de medewerkers dan weer opmerken: ‘Als we met een idee bij onze leiding komen, is het toch nooit goed’. Een conservatieve houding of een wij-zij cultuur is nefast voor een organisatie en dat beseffen diverse organisaties meer en meer.

We hebben een tool nodig!

De fout die dan vaak gemaakt wordt, is dat men een programma of een tool gaat invoeren met als doel de cultuur te veranderen. Dat heeft echter vaak een averechts effect. Ik maakte het zelf diverse keren mee bij Philips waar men probeerde om grote veranderingsprojecten via een ellenlange presentatie door te drukken. Iedereen is blij als men aan de laatste dia is beland en men verder kan met het werk. Meestal gebeurt er nadien weinig, werkgroepen ten spijt. Een andere vaak gebruikte methode is dat er iemand wordt ingeschakeld die de cultuur gaat meten. Momenteel komen er meer en meer van dat soort tools op de markt. Door een aantal mensen te gaan interviewen, krijgt men een inzicht in positieve en negatieve invloedsfactoren. Daarna wordt er via een verbeterprogramma gefocust op de aspecten die minder goed scoren. Het probleem met deze aanpak is dat de innovatiecultuur door de medewerkers vaak gezien wordt als doel, niet als middel. Dat kan voor veel mensen kunstmatig aanvoelen.

Laat de mensen zelf ideeën bedenken

Ik heb goede ervaringen als je mensen zelf ideeën laat bedenken én realiseren. Het gaat hierbij liefst over dingen die rechtstreeks te maken hebben met hun werk of met interne of externe klanten die er mee bediend worden. Als medewerkers zelf ideeën mogen naar voor brengen, op een goede manier advies krijgen, daarna met deze ideeën aan de slag mogen gaan en ze tot slot ook mogen realiseren, ontstaat er vaak heel veel dynamiek en ondernemerschap.

Het is dus belangrijk om vooraf goed na te denken over wat je met de cultuurverandering wil bereiken. Wil je dat de mensen meer klantgericht gaan werken? Wil je een hogere leverbetrouwbaarheid? Wil je de kosten naar beneden halen? Wil je innovatieve producten en diensten aan je klanten aanbieden of wil je een kwaliteitsmindset? Eens dat je dat weet, kan je de ideeën van je medewerkers daar rond kanaliseren en zo vrij snel resultaten boeken.

Innovatiecultuur als bijproduct

Je zal zien dat, als je mensen stimuleert om rond het gekozen thema ideeën te bedenken, hen coacht om de ideeën een stapje verder te brengen via prototypes of simulaties zodat ze uiteindelijk een aantal ideeën naar de landingsbaan krijgen, dit hun gedrag verandert. Door het niet dusdanig als doel te benoemen, hebben de mensen vaak ook niet door dat ze aan het veranderen zijn. Als ze vol enthousiasme bezig zijn aan hun eigen idee, vergeten ze vaak de tijd en blijken ze ze veel ondernemender dan je voor mogelijk had gehouden. Dit gedrag werkt tevens aanstekelijk voor andere medewerkers, zeker als de personen die een idee hebben uitgewerkt, aandacht krijgen en positief in het zonnetje komen te staan.

Zelf aan de slag?

Er zijn verschillende manieren om mensen te betrekken bij het bedenken en realiseren van ideeën. Ondertussen heeft Creashock hierbij al heel wat organisaties begeleid: o.a. Philips, Donaldson, Eastman, SVK, Vygon, Lannoo, International Assistance Group, Europower, Melexis, Facil, … alsook heel wat voorbeelden verzameld hoe andere organisaties dit op een goede manier aanpakken.

Wil je met een aantal medewerkers geïnspireerd worden door enkele van deze voorbeelden om daarna samen te brainstormen hoe dit in jouw organisatie zou kunnen gebeuren?

Neem dan contact op met dirk.deboe@creashock.be of bel op +32474949448. De begeleiding kan in het Nederlands, het Frans en het Engels


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.