Creashock

Creashock

Brainstormen werkt wel mits ...

NieuwsPosted by Dirk De Boe Fri, March 28, 2014 13:22:57

Hallo,

Regelmatig lees ik of hoor ik van mensen dat brainstormen niet werkt en dat het een van de minste effectieve manieren is om sterke ideeën of oplossingen te bedenken. Het hangt er natuurlijk van af wat je onder brainstormen verstaat. Als je mensen een probleem of uitdaging voorlegt en ze beginnen in groep meteen na te denken, dan is dit inderdaad niet effectief. Daar zijn verschillende redenen voor:

- Terwijl een persoon aan het praten is, kan de andere niet altijd goed nadenken

- Dominante personen in de groep kunnen de discussie naar zich toehalen

- Introverte mensen komen niet altijd aan bod

- Mensen die hun beurt moeten afwachten, vergeten hun idee vaak weer


Brainstormen werkt wel mits ….

Het begint met een goede brainstormvraag. Die kun je vooraf best met de probleemeigenaar goed voorbereiden waarbij je ook een evenwichtige samenstelling van het brainstormteam bespreekt. Een stimulerende en uitdagende vraag vergroot de kans om met meer en betere ideeën te komen. Je kunt deze vraag best vooraf naar de deelnemers sturen zodat deze kan incuberen. We beschikken immers allemaal over een fantastisch antwoordapparaat. Als je een uitdagende vraag aan je brein stelt, dan zal je onbewuste hierover alle informatie beginnen te verzamelen en alle toekomstige gebeurtenissen, beelden en gedachten als trigger voor de brainstormvraag gebruiken. Belangrijk ook is om tijdens de sessie het team de uitdaging via enkele eenvoudige technieken te laten herformuleren. Zo wordt het hun vraag en gaat deze verder incuberen.
Daarna begint de divergentiefase, waarbij je zoveel mogelijk ideeën bedenkt. Belangrijk daarbij is om de deelnemers eerst individueel in stilte ideeën te laten bedenken om daarna in groep hun ideeën met elkaar laat delen. Zo heb je beide voordelen. Mensen kunnen zelf eerst hun ideeën neerschrijven en worden niet gehinderd door anderen, daarna kunnen ze elkaars ideeën begrijpen en verrijken. Door hier met uitstel van oordeel over te communiceren, komen er extra ideeën en creëer je ook draagvlak voor de ideeën. Door daarna een aantal divergentietechnieken te gaan toepassen zoals trends, provocatie en willekeurige woorden en de deelnemers hierover opnieuw alternerend individueel en in groep te laten nadenken, kom je tot heel diverse en originele ideeën. Bij de convergentiefase (de moeilijkste fase) ga je samen ideeën groeperen en selecteren om zo een aantal bruikbare ideeën uit te werken. Door deze ideeën dan terug aan elkaar te presenteren en te verrijken, kom je aan het eind van de brainstorm tot een aantal originele ideeën. De brainstorm is enkel succesvol als er uiteindelijk ook enkele ideeën gekozen worden om verder uit te werken en naar de streep te brengen. Er is dus een actieplan nodig waarbij de nodige acties voor het team staan om de ideeën te realiseren. Dat kan je best vooraf communiceren.

Je ziet: brainstormen kan wel werken als je een aantal basisregels respecteert. Als je hierin fouten maakt, dan werkt brainstormen inderdaad niet. Als je dit gestructureerd aanpakt, dan is succes verzekerd, zeker ook als je een goede brainstormbegeleider aan boord hebt die de deelnemers kan opwarmen en het proces bewaakt. Zo simpel is het.