Creashock

Creashock

De kracht van een open denktank

NieuwsPosted by Dirk De Boe Sun, February 23, 2014 22:40:59

Toen ik nog bij Philips werkte, heb ik diverse open brainstormsessies georganiseerd rond thema's zoals design, duurzaamheid, eenvoud, gebruiksgemak en ambilight.

Daarbij nodigden we meestal een 20 tal mensen uit, de helft Philips deelnemers, de andere helft mensen van buiten de organisatie. Op die manier zorgden we dat buitenstaanders die kennis hadden van het thema onbevangen mee gingen nadenken over een uitdaging die we samen met de (externe) brainstorm facilitator en de probleemeigenaar hadden voorbereid. Dit zorgde steevast dat vanzelfsprekendheden in vraag werden gesteld, dat andere invalshoeken aan bod kwamen en dat nieuwe informatie in de organisatie vloeide.

Voor de externen was er het voordeel om te leren van de brainstormtechnieken van een ervaren facilitator, zelf ook ideeën op te doen, eens achter de schermen te mogen kijken bij Philips alsook hun netwerk verder uit te breiden.

Voor de Philips medewerkers waren er ook voordelen: ze kregen zelf ook een mini-opleiding in creatief denken, ze werden regelmatig uit hun comfortzone geduwd, hun netwerk werd groter en ze deden enkele mooie ideeën op.

Het resultaat was steeds verbluffend en een aantal ideeën haalden steeds het jaarlijkse innovatie event en enkele daarvan werden ook steevast gerealiseerd.

Als kersvers zelfstandige heb ik al verschillende keren KMO's aangeraden om bij elkaar te gaan brainstormen en zo een open denktank te vormen. Ze zijn immers vaak toch geen concurrenten van elkaar. Tot op heden is dat er, bij mijn weten, nog niet van gekomen. Op een of andere manier wint de traagheid het van de voordelen die zo een denktank biedt.

Vorige week heb ik er zelf voor het eerst zo een begeleid bij Barco. Met een aantal mensen hebben we nagedacht over een nieuw verpakkingsconcept. Bij de externe brainstormers was er een proces ingenieur van Coca-Cola, een verpakkingsingenieur van T.E. Connectivity, 2 studenten industrieel ontwerp Howest en mezelf (ooit nog mechanisch ontwikkelaar geweest en zo ook verpakking ontworpen). Wat me opviel bij de Barco mensen was dat ze ook in andere afdelingen waren gaan shoppen. Een aantal mensen zag elkaar daar voor het eerst. Zo was de verantwoordelijke voor ergonomie er bij, was de algemeen verantwoordelijke voor verpakking uitgenodigd alsook de mechanische ontwerper en de verpakkingsingenieur. De projectleider fungeerde als probleemeigenaar en verzorgde de briefing waarbij de brainstormvraag die we samen hadden voorbereid aan bod kwam.

Daarna divergeerden we. Eerst via een braindump, daarna maakten we gebruik van de techniek van het willekeurig woord, zetten we ons in de plaats van de gebruiker, gingen we nadenken rond trends, probeerden we een provocatie uit om uiteindelijk te eindigen met het bladeren in tijdschriften om zo additionele ideeën op te doen. Telkens eerst individueel om daarna de ideeën in groep te bespreken.

Dan kwam de convergentie fase waarbij we de ideeën groepeerden. Hierbij kwam de projectleider terug op de proppen. Hij besliste welke groep ideeën we verder gingen uitwerken. Het team mocht dan stemmen op ideeën binnen de groep waardoor een aantal ideeën naar boven geduwd werden. Deze top ideeën hebben we dan in groepjes van 3 verder uitgewerkt om ze daarna aan elkaar te presenteren.

Dat leverde een aantal frisse ideeën op die nu verder gaan uitgewerkt worden. De prototypes gaan we binnen enkele weken evalueren om zo uiteindelijk het nieuwe verpakkingsconcept in de markt te brengen.

Het werd terug bewezen dat zo een open denktank veel perspectieven biedt.

Waar wacht je op?